Struktur Organisasi

Jabatan: KAMITUWO (KASUN)
Nama Pejabat: Detail Pegawai NURUL AINI
NIP: -

Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Kamituwo bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.